2012 Yılı Tarımsal Destek Miktarları Açıklandı


Organik tarımda meyve, sebze dekar başına 35 TL, tarla bitkilerinde dekar başına 10 TL ve hayvancık, arıcılık, su ürünlerinde aldığı desteğe yüzde 50 ilave ödeme yapılacak 2012 yılında yapılacak tarımsal destekleme miktarları belirlendi.


2012 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi desteği yapılacak. Ayrıca peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları için mazot destekleme tutarı dekar başına 2.7 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 3.7 TL olacak. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere koyun- keçi başına 18 TL ödeme yapılacak.

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanırken, 2012 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsıyor.-HUBUBAT İLE MEYVE VE SEBZE ÜRETİCİLERİ DEKAR BAŞINA 5 TL GÜBRE DESTEĞİ ALACAK-


2012 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı ise aranmayacak.

Ayrıca, 2012 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi desteği ile peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları için mazot destekleme tutarı dekar başına 2.7 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 3.7 TL; Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları mazot destekleme tutarı dekar başına 4 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 5 TL; Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları mazot destekleme tutarı dekar başına 6.4 TL, gübre destekleme tutarı olarak ise dekar başına 6.3 TL destekte bulunulacak.

-ZEYTİNYAĞI VE SOYA FASULYESİ ÜRETİCİLERİ KİLOGRAM BAŞINA 50 KURUŞ DESTEK ALACAK-


Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar'da yer alan 30 tarım havzasında, 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane Mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinin il bazında TÜİK ortalama verimleri dikkate alınarak üreticiler desteklenecek.

Buna göre, kg başına yapılacak destekleme ödemeleri kapsamında; yağlık ayçiçeği için 24 kuruş; kütlü pamuk için 46 kuruş; soya fasulyesi için 50 kuruş; kanola için 40 kuruş; dane Mısır için 4 kuruş; aspir için 40 kuruş; zeytinyağı için 50 kuruş; buğday için 5 kuruş; arpa, çavdar, yulaf ve tiritikale için 5 kuruş; çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 10 kuruş ve çay için ise 12 kuruş destek ödemesi yapılacak.

Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve 30 tarım havzasından herhangi birinde yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak.

Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamayacak. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamayacaklar.

Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılacak.

Bakanlık ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkili olacak.

Destekleme ödemeleri, tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası'na iletilmesi ile birlikte Bakanlığın merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın bu Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılacak.

-HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ-


Hayvancılık desteklemeleri kapsamında Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (e-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini usulüne uygun olarak tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Türkvet'e kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere şu miktarlarda ödemeler yapılacak:

"-Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığırlara hayvan başı başına 225 TL,

-etçi ırklar anaç sığır başına 350 TL,

-anaç manda başına 350 TL

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave hayvan başına 60 TL."

Kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilecek. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 200 başa kadar tam, 201-500 baş arası yüzde 50, 501 baş ve üzeri için yüzde 25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak.

SUNİ TOHUMLAMADAN VE ETÇİ IRKLARDAN DOĞAN BUZAĞI BAŞINA 75 TL DESTEK ÖDEMESİ-


E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere şu ödeme miktarları yapılacak:

"-Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı başına 75 TL,

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave hayvan başına 25 TL,

-Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave hayvan başına 75 TL."

-KOYUN KEÇİ BAŞINA 18 TL ÖDEME-


Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere koyun- keçi başına 18 TL ödeme yapılacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere kilogram başına 17 TL ödeme yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için litre başına 0,15 TL ödeme yapılacak.

-ARI KOVANI BAŞINA 8 TL-


İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin artırılması için, ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) kutu başına 30 TL, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğerleri için kilogram başına 20 TL ödeme yapılacak.

Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere arı kovanı başına 8 TL, bombus arısı kolonisi başına 60 TL ödeme yapılacak.

ALABALIĞIN KİLOGRAMI BAŞINA 0,65 TL TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK-


Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara alabalığın kilogramı başına 0,65 TL, çipura-levrek 0,85 TL, yeni türler 1 TL, midye 0,20 TL ödeme yapılacak. Yavruların adeti başına ise 0,06 TL ödeme yapılacak.

Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 ton olacak.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyu 12-20 metre olanlara metresi için 10 bin TL, 21-30 metre gemi boşuna bahipler için metresi başına 15 bin TL, 31 metre ve üzeri gemiler için 1 metresi için 20 bin TL ödeme yapılacak.

-YEM BİTKİLERİ-


Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları; yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına şu miktarda ödemeler yapılacak:

"Yonca (sulu) 130 TL, yonca (kuru) 70 TL, korunga 90 TL, tek yıllıklar 30 tL, silajlık tek yıllıklar 45 TL, silajlık Mısır (sulu) 55 TL, silajlık Mısır (kuru) 30 TL, yapay çayır-mera 75 TL."

-HASTALIK TAZMİNATLARI-


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenecek. Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine hastalıktan ari işletmedeki sığır başına 300 TL ödeme yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası için yüzde 50'si, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara baş başına ödeme miktarları şöyle:

"Şap Aşısı (Büyükbaş) 0,75, Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL, Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL, Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL"

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına ödeme yapılacak. aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

"-Büyükbaş Koruma 440 TL/baş,

Küçükbaş Koruma 75 TL/baş,

-Arı Koruma 25 TL/kovan,

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü (anaç 35 TL/baş), (yavru) 40 TL/baş,

-Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü(anaç 35 TL/baş), (yavru) 20 TL/baş

-Halk Elinde Manda Islahı 650 TL/baş"

Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 ve 2013 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapacak. Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izni almış kombinalar veya mezbahalarda kestiren yetiştiricilere, besilik erkek sığır başına 300 TL ödeme yapılacak. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 300 başa kadar tam olarak, 301 baş üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine, 2012-2016 dönemi, cari yılı içinde bütçe ödeneğini aşmamak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

-YURT İÇİNDE ÜRETİLİP SERTİFİKALANDIRILAN TOHUM KULLANAN ÇKS'YE KAYITLI ÇİFTÇİLERE DEKAR BAŞINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK-


Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere, 2012 yılı ekim veya dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten veya ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2012 yılında ürettikleri tohumlar için dekar başına şu miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak:

"Buğday, Yonca 6 TL, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 4,5 TL, Çeltik, Yer Fıstığı 8 TL, Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 7 TL, Susam, Kanola, Aspir 4 TL, Patates, Soya 20 TL, Korunga, Fiğ 3 TL"

-ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KATILIM DESTEĞİ-


Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2012 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılacak.

-ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ-


Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla en az 1 yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı organik tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave olarak belirlenen organik tarım destekleme ödemesi yapılacak. İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapanlara aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak.

Organik tarımda meyve, sebze dekar başına 35 TL, tarla bitkilerinde dekar başına 10 TL ve hayvancık, arıcılık, su ürünlerinde aldığı desteğe yüzde 50 ilave ödeme yapılacak. İyi tarım uygulamalarında meyve, sebze dekar başına 25, örtü altı 100 TL ödeme yapılacak.

-TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMEYE YILLIK 600 TL DESTEK VERİLECEK-


Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılacak. Bu amaçla, destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenecek.

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

-BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ MİKTARLARI-


Türkiye'de bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltı bitkisel üretimde, paket toplamı 430 TL/dekar olacak şekilde; Feromon+tuzak kullanan üreticilere 100 TL/dekar; Tül kullanan üreticilere 80 TL/dekar; Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapan üreticilere 250 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

Açık alanda bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ile biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla, paket toplamı 60 TL/dekar olacak şekilde; Açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda feromon + tuzak kullanan üreticilere 30 TL/dekar ve açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda faydalı böcek kullanan üreticilere 30 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

-"ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİ GÜÇLENDİRME" ADI ALTINDA ÇİFTÇİ DESTEKLERİNDEN TOPLAM YÜZDE 0.2 ORANINDA KESİNTİ YAPILACAK-


Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birliği, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliği veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin yüzde 0.1'i oranında merkez birliklerine, yüzde 0.1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam yüzde 0.2 oranında kesinti yapılacak.

-DESTEKLER, GIDA BAKANLIĞI'NIN CARİ YIL BÜTÇESİNDE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ İÇİN AYRILAN KAYNAKTAN SAĞLANACAK-


2012 yılında yapılacak destekleme ödemeleri için gerekli kaynak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan karşılanacak.

Bununla birlikte mazot, gübre ve toprak analizi desteği ile organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 2012 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanacak. Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği, 2012 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2012 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kararda yer alan hububat ve bakliyat ödemeleri, 2012 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde yılı içinde başlatılacak.

Ayrıca, yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0.1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a ayrıca ödenecek.

-DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR-


Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak. Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanacak. Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanmayacak.

07 Mayıs 2012 - Haberler


0 Yorum:

Yorum Gönder

Bumerang - Yazarkafe